Razvoj poduzetništva

Može se slobodno reći da danas praktički nema poduzetnika koji ne treba neki vid pomoći, osobito poduzetnici – početnici ili inovatori - poduzetnici.

Poslovni procesi postaju sve složeniji, jednako kao i tržišni uvjeti na kojem se natječe sve veći broj subjekata, a organizacija upravljanja i izvođenja posla obično ne prati dinamiku rasta poslova. Najviše vremena poduzetnici danas utroše na provedbi operativnih zadataka, pa im za kreativno razmišljanje o organizaciji posla i izradi planova preostaje vrlo malo vremena. Gotovo sve poslovne funkcije akumulirane su u jednoj osobi, koja uz to obavlja i kontrolnu funkciju na razini tvrtke, pa je njegov angažman na kreiranju organizacije, izradi planova i analizi postignutoga, krajnje reduciran.

Nemali broj poduzetnika ulazi u posao na osnovi intuicije, nedovoljno provjerenih informacija i analiza kojima bi se njihove ideje provjeravale i uspoređivale sa sličnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Osobito su insuficijentni s tržišnim informacijama, kako u izboru dobavljača za materijalne inpute tako i u konkurenciji te stanju potražnje za proizvodima i uslugama iz svojeg programa.

 

 

 

top